บริษัท กมลอิดัสตรี จำกัด โดยคุณกมล สุรังค์สุริยกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม Machinery Technology Awards 2014
  จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) สาขา เครื่องจักรกลการเกษตร     ซึ่งเครื่องจักรกลที่ได้รับรางวัลคือ เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน ได้รับรางวัลเมื่อวันที่
  18 กรกฎาคม 2557
New Ribbon
KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

KMT Awards & Certificates

Example Frame