เครื่องคีบอ้อย Sugar Cane Loader (Grabber)

เครื่องคีบอ้อย Sugar Cane Loader (Grabber)

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องคีบอ้อย ที่ออกแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ โดยใช้งาคีบเป็นตัวคีบอ้อยหลังจากที่ตัดและกองไว้แล้ว ไปใส่รถบรรทุกหรือเทลเลอร์ เพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาลสามารถคีบได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยเผาใบ(เป็นลำ) เครื่องคีบอ้อยรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบชนิดประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดติดตั้งกับแทรกเตอร์ โดยออกแบบพิเศษมีถังถ่วงน้ำหนักช่วยยกแขนบูม (Boom) และผ่อนแรงในการยกแขนบูม ทำให้ใช้พลังงานในการยกแขนบูมน้อยลงซึ่งเป็นผลให้ ใช้งานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดเล็กได้ ภายใต้อนุสิทธิบัตรการออกแบบเลขที่ 5839 และงาคีบถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้ใช้งานแล้วไม่ถอนตออ้อยขึ้นมาด้วย และงาคีบไม่ติดเอาทรายหรือหินปนมากับอ้อยด้วย

  • รายละเอียด
  • ืดาว์นโหลด

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องคีบอ้อย ที่ออกแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ โดยใช้งาคีบเป็นตัวคีบอ้อยหลังจากที่ตัดและกองไว้แล้ว ไปใส่รถบรรทุกหรือเทลเลอร์ เพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาลสามารถคีบได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยเผาใบ(เป็นลำ) เครื่องคีบอ้อยรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบชนิดประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดติดตั้งกับแทรกเตอร์ โดยออกแบบพิเศษมีถังถ่วงน้ำหนักช่วยยกแขนบูม (Boom) และผ่อนแรงในการยกแขนบูม ทำให้ใช้พลังงานในการยกแขนบูมน้อยลงซึ่งเป็นผลให้ ใช้งานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดเล็กได้ ภายใต้อนุสิทธิบัตรการออกแบบเลขที่ 5839 และงาคีบถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้ใช้งานแล้วไม่ถอนตออ้อยขึ้นมาด้วย และงาคีบไม่ติดเอาทรายหรือหินปนมากับอ้อยด้วย

คุณสมบัติพิเศษคีบอ้อยรุ่น K81-380
1. ออกแบบกระทัดรัดแข็งแรง ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
2. ลดแรงในการยกแขนถ่วงน้ำหนัก
3. ใช้ระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดเล็ก แข็งแรงและประหยัด
4. ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
5. ปากคีบรักษาตออ้อยได้ดี ตอไม่เสีย (แบบฟันหรอ)
6. งาคีบไม่นำพา หิน ดิน และทรายไปกับอ้อย (งากลมและเตเปอร์)

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data / Model : K81-380

ขนาดแรงม้าของรถแทรกเตอร์ (Hp)

60 – 95 Hp.

คีบน้ำหนักอ้อย (Weight of Loading Cane)

300-500 Kg.

คีบอ้อยได้สูง (Height of Unloading Cane)

4.70 m.

ถังถ่วงน้ำหนัก (Weight Balancer)

ถังทรายขนาด 400 กก. (400 Kg. Sand Tank)

ตัวโครง ,งาคีบ (Frame , Pincers)

เหล็กเกรดพิเศษ (High Tensile Steel)

ปั๊ม ไฮดรอลิค (Hydraulic Pump)

34 ลิตร/นาที (34 L./min)

 

*บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / The company reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความชำนาญของคนขับ

Download PDF