• รายละเอียด
  • Download

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค/ Technical Data K91-02KMPI
ขนาดแรงม้าที่ต้องการ (Power Requirement) (HP) 85HP
ประสิทธิภาพการทำงาน  (Efficiency)(Rai/Day) 35-40 Rai/Day
การติดตั้ง (Mounting) CAT II
ขนาด (ก×ย×ส) ( i i )( ) Dimension)(m) 2.40×2.20×1.98 m.
ความเร็วในการทำงาน ํ (Working Speed) 4-5 Rai/hr
ความจุถังปุ๋ย (Fertilizer Tank) 350 kg.
ระยะความกวางในการท ้ างาน ํ (Working Width) 1.5-1.8 m.
ความลึกของริปเปอร์ (Working Depth) 450-480 mm.
อัตราการใช ัปุ๋ย (Rete capacity) (kg./Rai) 50 kg/Rai
น้าหนักเครื่อง (Weight) 880 kg