เครื่องมือ

 • ริปเปอร์ใส่ปุ๋ยแบบ MPI (RIPPER WITH FERTILIZER)

 • เครื่องคีบอ้อย Sugar Cane Loader (Grabber)

  คุณลักษณะ

  เป็นเครื่องคีบอ้อย ที่ออกแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ โดยใช้งาคีบเป็นตัวคีบอ้อยหลังจากที่ตัดและกองไว้แล้ว ไปใส่รถบรรทุกหรือเทลเลอร์ เพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาลสามารถคีบได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยเผาใบ(เป็นลำ) เครื่องคีบอ้อยรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบชนิดประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดติดตั้งกับแทรกเตอร์ โดยออกแบบพิเศษมีถังถ่วงน้ำหนักช่วยยกแขนบูม (Boom) และผ่อนแรงในการยกแขนบูม ทำให้ใช้พลังงานในการยกแขนบูมน้อยลงซึ่งเป็นผลให้ ใช้งานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดเล็กได้ ภายใต้อนุสิทธิบัตรการออกแบบเลขที่ 5839 และงาคีบถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้ใช้งานแล้วไม่ถอนตออ้อยขึ้นมาด้วย และงาคีบไม่ติดเอาทรายหรือหินปนมากับอ้อยด้วย

 • เครื่องตัดอ้อยแบบวางกอง Sugar Cane Whole Stalk Cutter

   Sugar Cane Whole Stalk Cutter 

  คุณลักษณะ เป็นรถตัดอ้อยแบบวางกอง สำหรับตัดอ้อยเป็นลำ,อ้อยตรงและเผาใบแล้ว หากตัดอ้อยสด ต้องสางใบก่อน ทั้งนี้สามารถตัดอ้อยที่ล้มประมาณ 45 องศาได้ มีระบบตัดยอดอ้อยด้วยใบมีดขับด้วยปั้มไฮดรอลิก ซึ่งสามารถปรับระดับตัดยอดสูง-ต่ำได้ การออกแบบโครงสร้างที่คงทนแข็งแรง ใบมีดตัดโคน เป็นใบมีดที่ออกแบบพิเศษแบบเดียวกับรถตัดอ้อยใหญ่ (ตัดอ้อยแบบท่อน) สามารถตัดโคนอ้อยได้ถึงพื้นดิน ตอไม่เสีย ออกแบบและติดตั้งคู่กับต้นกำลังที่เหมาะสม แข็งแรง ประหยัดน้ำมัน ประสิทธิภาพการทำงานสูง การดูแลบำรุงรักษาง่าย เคลื่อนย้ายง่ายสะดวก มี Weight ถ่วงหน้า การทำงานควบคุมโดยคนขับจากตัวรถ ใช้คนขับคนเดียว

 • เครื่องปลูกอ้อยแบบร่องคู่ Sugar Cane Planter (Double Row)

  Specification
  1.Horse Power requirements (HP) : 55-90
  2.Length of Billet (cm) : 30-40
  3. From Top Feed (Vertical)
  4. Capacity of Load (kg) : 600-800
  5. Fertilizer Tank Capacity (kg) : 80
  6. Distance between Row (cm) : 33
  7. Wheel drives the blade cutter and feed fertilizer by wing drive wheel (steel wheel.)
  8. 2 sweep soil discs
  9. Have long roller (single) or Short Roller (Twin) (one or the other)
  10. Mounting : 3 point hitch CAT II
  11.Efficiency (Rai/Day) : 10-12