ข้อควรรู้ในการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสำหรับเกษตรชีวภาพ

ข้อควรรู้ในการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสำหรับเกษตรชีวภาพ

ข้อควรรู้ในการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสำหรับเกษตรชีวภาพ

ดิน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรกรรมเลยทีเดียว โดยเฉพาะการปรับปรุงดิน ที่ถือว่าเป็นแนวทางหลักของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ โดยการปรับปรุงดินนั้น เกษตรกรจะต้องมีความตั้งใจ ความอดทน ความพยายามและขยันเป็นหลักสำคัญ เพื่อที่จะทำให้งานออกมาสำเร็จและสามารถที่จะปรับปรุงดินให้ได้ตามที่ต้องการ

สำหรับการปรับสภาพดินให้ดีและมีคุณภาพนั้น เกษตรกรจะต้องมีความขยันในการใส่ให้ดี มีความตั้งใจในการหาวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสม รวมถึงมีความอดทนในการรอผลความสำเร็จเพื่อที่จะให้อินทรีย์ที่ได้ใส่ลงไปนั้นสลายตัวแทรกลงไปอยู่ภายในดิน และกลายเป็นอาหารพืชที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องปริมาณและจำนวนที่จะต้องใส่อย่างเหมาะสมและเพียง ตั้งใจทำจนกว่าที่โครงสร้างดินจะฟูและดีที่ที่สุด สำหรับอินทรียวัตถุในการปรับปรุงดินนั้นมีอยู่หลากหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เศษอาหารภายในครัวเรือน ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เศษอาหารสัตว์ หรือมูลสัตว์ทุกชนิด เป็นต้น

แนวทางสำหรับการปรับปรุงดิน

แนวทางสำหรับการปรับปรุงดินนั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียนหรือการปลูกพืชผสมผสาน
  2. ปรับปรุงดินโดยการใช้จุลินทรีย์ ที่ตามธรรมชาติแล้วนั้นจุลินทรีย์จะมีประสิทธิภาพในการช่วยย่อยสลาย อนินทรีย์และอินทรีย์ภายในดิน ทำให้ดินเต็มไปด้วยอาหารสำหรับพืชและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  3. ปรับปรุงดินโดยการใส่ซากพืชหรือปุ๋ยจากมูลสัตว์ลงไป

ในการปรับปรุงดิน ที่มีสภาพแตกต่างกันนั้น สามารถที่จะวัดค่าด้วยความเป็นกรดและเบส โดยดินแต่ละพื้นที่นั้นจะมีความเป็นเบสและกรดที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน ก็จัดว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพดินกลายเป็นดินด้านหรือมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากธรรมชาติแล้ว ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็คือดินที่มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุรวมถึงมีการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ จนได้กลายเป็นอาหารพืช ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาตินั้นจะสามารถสังเกตได้ว่ามีไส้เดือนอาศัยอยู่ภายใน โดยไส้เดือนนั้นจะมีหน้าที่ในการช่วยพรวนดินให้ร่วนพร้อมทั้งทำให้อากาศแทรกซึมผ่านเข้าไปภายในดินได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ถ้าหากพื้นที่หรือดินบริเวณนั้นมีการใช้สารเคมีต่อเนื่อง การที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบดินมาทำเกษตรชีวภาพก็จำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงดินหรือปรับปรุงพื้นที่ โดยที่จะต้องปรับดินให้มีค่า PH เป็นลกลาง ที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปูนขาวสำหรับลดความเป็นกรดและใช้ผลไม้ที่มีความเป็นกรดในการช่วยปรับดินที่ด่างสูงเกินไป

 

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *